Rekonstrukce nemovitosti

Staré a opotřebované nemovitosti měníme na moderní a funkční prostory. Věnujeme se rekonstrukcím, které zlepší hodnotu nemovitosti a poskytnou lepší bydlení pro majitele nebo budoucí nájemce. Řídíme se ověřenými postupy, které zajistí, že rekonstrukce bude provedena správně a efektivně, tak aby byly splněny potřeby a požadavky klienta.

Prvním krokem je posouzení stavu nemovitosti. Zjišťujeme, jaké jsou potřeby a požadavky konkrétní nemovitosti a posuzujeme její aktuální stav. Zkontrolujeme, v jakém stavu jsou všechny základní prvky jako střecha, elektřina, topení, kanalizace, izolace a také kontrolujeme jejich funkčnost.

 

Po posouzení stavu nemovitosti přichází návrh rekonstrukce. Vytvoříme plán, který bude odpovídat požadavkům a potřebám konkrétní nemovitosti. Navrhneme vylepšení designu, funkčnosti a efektivity nemovitosti, včetně volby materiálů a barev.

 

Další fází je příprava projektu a celkový rozpočet rekonstrukce. V tomto kroku vypočteme náklady na materiály, práci a další náklady spojené s rekonstrukcí. Vytvoříme plán práce, který bude přizpůsoben potřebám a časovým omezením.

 

Po schválení projektu a rozpočtu přistupujeme k realizaci rekonstrukce. To často zahrnuje demolici, odstranění starých materiálů a instalaci nových. Jsme pravidelně v kontaktu s našimi klienty, abychom je informovali o průběhu práce a aby byli spokojeni s výsledkem.

 

Po dokončení rekonstrukce provádíme kontrolu kvality, tak aby byla zajištěna vysoká úroveň práce. Zkontrolujeme, zda jsou všechny práce dokončeny v souladu s projektovou dokumentací a zda všechny materiály byly instalovány správně a vysokou kvalitou.

Swiss Reality s.r.o.
Swiss Reality s.r.o.
Malešická 2855/2b
130 00
Praha